SOW_PTTK

Idź do spisu treści

Menu główne:

Stołeczny Oddział Wojskowy PTTK działa w środowisku wojskowym od 16 listopada 1967 roku. Przez prawie 40 lat przy Domu Wojska Polskiego, a od 2006 roku przy Klubie Dowództwa Garnizonu Warszawa.

Zasadniczym celem działalności Oddziału jest popularyzowanie,
upowszechnianie i organizowanie w
środowisku wojskowym
przedsięwzięć służących krzewieniu rekreacji ruchowej, rozwijanie
turystyki oraz krajoznawstwa.


Corocznie Oddział organizuje i przeprowadza ok. 80-ciu imprez
turystyki kwalifikowanej, w których uczestniczy ponad 2 tysiące
turystów ze środowiska wojskowego. Największym powodzeniem cieszą się krajowe i zagraniczne obozy narciarskie, wycieczki autokarowe oraz obozy rowerowe, spływy kajakowe i rajdy górskie.


Aktualnie w strukturach Oddziału działa 8 kół i trzy komisje.
Ponadto przy Oddziale funkcjonuje Regionalna Pracow
nia Krajoznawcza, która prowadzi m.in. weryfikację odznak turystycznych: turystyki pieszej, kolarskiej i innych - w każdy wtorek m-ca w godz. 17 - 19.

Pracą Oddziału kieruje Zarząd, którego Prezesem jest aktualnie kol.
Andrzej Zubelewicz. Zarzą
d ma swoją siedzibę w Klubie Dowództwa
Garnizonu Warszawa przy Al. Niepodległości 141 A i pełni dyżury we wtorki w godz. 15 - 19. tel. 501-166-399 lub 26-187-03-44


Plan działania na rok 2019
SOW_pttk_plan_2019.pdf

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego